Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 6 ατόμων στην ΕΦΑ Πόλης Αθηνών

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 6 ατόμων στην ΕΦΑ Πόλης Αθηνών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΕΦΑ Πόλης Αθηνών, ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικούδικαίουορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 7 «Έκθεση αρχαιολογικούυλικούστις αίθουσες του Παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως και αναδιοργάνωση των δυτικών αποθηκώνκαι τουεργαστηρίου συντήρησης» της πράξης «Επαναλειτουργία με νέες χρήσεις του Παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως».

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ