Αρχική Δήμοι ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 50 ατόμων στο Δήμο Καλαμαριάς

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 50 ατόμων στο Δήμο Καλαμαριάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Καλαμαριάς γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Δήμου Καλαμαριάς kalamaria.gr ακολουθώντας τη διαδρομή: ηλεκτρονική διακυβέρνηση – αιτήσεις εργασίας – σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου-ηλεκτρονική αποστολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ή διαφορετικά ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://kalamaria.gr/ηλεκτρονική-διακυβέρνηση/αιτήσεις-εργασίας/, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγ. Νικολάου & Μικρουέλα (γωνία), καλαμαριά τ.κ. 55132, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψιν κας Μαρίνου Σοφίας και Ψαχούλια Γεωργίου (τηλ. Επικοινωνίας: 2313314230 και 2313314254 αντίστοιχα).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ