Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 3 συμβασιούχων στο Δήμο Κηφισιάς

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 3 συμβασιούχων στο Δήμο Κηφισιάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» του Δήμου Κηφισιάς, που εδρεύει στην Κηφισιά, Νομού Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Διονύσου 73 & Γορτυνίας, Τ.Κ 14563, Κηφισιά Ν. Αττικής, υπόψη κ.κ. Σαμαλτάνη Κυριακής και Μήλη Παναγιώτας (τηλ. επικοινωνίας: 2108019633, 2106231638 & 2106233315).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ