Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Αμφίπολης

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Αμφίπολης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Αµφίπολης (∆Η.Κ.Ε.∆.Α.) ανακοίνωσε την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) µήνες, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Κ∆ΠΑ ∆ήµου Αµφίπολης.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ: