Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δ. Ηρακλείου Αττικής

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δ. Ηρακλείου Αττικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Ηρακλείου Αττικής της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5002551.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ