Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 10 συμβασιούχων στο Δήμο Ηλιούπολης

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 10 συμβασιούχων στο Δήμο Ηλιούπολης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμου Ηλιούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αττικής. Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 29/9/2022 έως και την Παρασκευή 14/10/2022 διάρκεια σύμβασης 8 μηνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΗΣ ΣΟΧ2 2022

Οι ομάδες με Προκηρύξεις ΑΣΕΠ – Λοιπό Επικουρικό Προσωπικό – Επιδόματα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚ.ΣΟΧ2ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ_2022 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10-6-2021

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ειδικότητα Αριθμός ατόμων
ΥΕ 16 Εργάτες Καθαριότητας 7
ΔΕ29 Οδηγών  Γ΄ (C) κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου 2
ΔΕ29 Οδηγών  Γ΄ (C) + Δ’ (D) κατηγορίας με κάρτα  ψηφιακού ταχογράφου 1