ΑΣΕΠ: Πρόσκληση για επτά υψηλόβαθμες θέσεις σε φορείς του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Eγκρίθηκε και αναρτήθηκε η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΡΟ9Ξ465ΧΘΞ-ΡΧΒ) για την κάλυψη των θέσεων που αφορούν στα όργανα διοίκησης σε φορείς του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Πρόκειται για συνολικά επτά (7) υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας που αφορούν στα όργανα διοίκησης στην «Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου Α.Ε.», στην «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.» (ΟΣΕ Α.Ε.), στην «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» (ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.) και στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5062/2023 (Α΄183).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 10 Μαΐου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 και λήγει στις 22 Μαΐου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις της προκήρυξης 3ΓΒ/2023 για 4.276 θέσεις στο  Δημόσιο - dasarxeio.com

Επτά υψηλόβαθμες θέσεις

Ειδικότερα, η πρόσκληση αφορά στην επιλογή συνολικά επτά (7) οργάνων διοίκησης:

Α) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

  • Μία (1) θέση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Μία (1) θέση Διευθύνοντος Συμβούλου

Β) «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΔΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΟΣΕ Α.Ε.)

  • Μία (1) θέση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Μία (1) θέση Διευθύνοντος Συμβούλου

Γ) «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» (ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.)

  • Μία (1) θέση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Μία (1) θέση Διευθύνοντος Συμβούλου

Δ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.)

  • Μία (1) θέση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας στο ΑΣΕΠ με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Πρόσκληση.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται προτιμήσεις για πέντε (5) κωδικούς θέσεων της παρούσας πρόσκλησης.

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών γίνεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτών.

Δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης εδώ

Πρόσκληση για επτά υψηλόβαθμες θέσεις

Σημειώνεται ότι όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή άλλη επαγγελματική άδεια, οι υποψήφιοι πρέπει να την επισυνάψουν μαζί με τον τίτλο σπουδών που κατέχουν στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται όταν οι υποψήφιοι επιλέξουν «Οριστικοποίηση» και μόνο όταν ο εικοσαψήφιος (20ψήφιος) κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», προκειμένου αυτό να δεσμευτεί από το ΑΣΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ).

Αξίζει να σημειωθεί πως:

Στην αίτηση επισυνάπτεται και παράβολο εκατό (100) ευρώ το οποίο προμηθεύονται οι υποψήφιοι ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e- Παράβολο) επιλέγοντας > Φορέας Δημοσίου > Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Eφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην πληρωμή του ίδιου κωδικού παραβόλου με αυτόν που αναγράφουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση και μέχρι την υποβολή αυτής.

Περισσότερες πληροφορίες προκειμένου ο κωδικός παραβόλου να εμφανίζεται άμεσα σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ» και να μπορούν οι υποψήφιοι να προβούν σε «οριστικοποίηση» της αίτησης παρέχονται στο site της ΓΓΠΣΔΔ

cnn.gr

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις