Προκηρύσσεται νέος διαγωνισμός για την πρόσληψη προσωπικού σε μόνιμες θέσεις. Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΣΕΠ, αναμένεται εντός της επόμενης εβδομάδας η δημοσίευση προκήρυξης που αφορά την ενίσχυση των επιμελητηρίων, ανεξάρτητων αρχών και υπουργείων.

Ο διαγωνισμός με αριθμό 5Κ/2024 προορίζεται για υποψηφίους με πτυχία από πανεπιστήμια, τεχνολογικά ιδρύματα, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και υποχρεωτική εκπαίδευση.

Μέσω της νέας προκήρυξη θα διατεθούν 140 μόνιμες θέσεις στους ακόλουθους φορείς:

  • Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (υπουργείο Ανάπτυξης)
  • Εθνική Επιτροπή Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ. (Ανεξάρτητη Αρχή)
  • Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς
  • Επιθεώρηση Εργασίας (Ανεξάρτητη Αρχή)
  • Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) (υπουργείο Οικονομικών)
  • Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών  -Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου (υπουργείο Δικαιοσύνης)
  • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  • Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
  • Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών
  • Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικώ

Σύμφωνα με τη νέα προκήρυξη, θα διατεθούν συνολικά 140 μόνιμες θέσεις σε φορείς όπως τα επιμελητήρια, οι ανεξάρτητες αρχές και τα υπουργεία. Οι ενδιαφερόμενοι θα επιλεγούν με βάση το σύστημα των μορίων και η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του κόμβου του ΑΣΕΠ.

Είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να δημιουργήσουν ή να επικαιροποιήσουν το Μητρώο ΑΣΕΠ μέσω της ιστοσελίδας (www.asep.gr).

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις