Αρχική Εποχικοί ΑΣΕΠ: Προκήρυξη προσλήψεων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη προσλήψεων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών Πειραιά, Λαμίας, Αιγαίου και Βόρειου Αιγαίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
4 ΥΕ Νεκροτόμων

Δείτε την προκήρυξη εδώ