Αρχική Μόνιμοι ΑΣΕΠ-Προκήρυξη 2Κ/2021: Τρέχουν οι αιτήσεις για 38 μόνιμες θέσεις

ΑΣΕΠ-Προκήρυξη 2Κ/2021: Τρέχουν οι αιτήσεις για 38 μόνιμες θέσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τρέχουν οι αιτήσεις για την προκήρυξη 2Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/11-3-2021/τ. ΑΣΕΠ) που αφορούν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα οκτώ (38) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει στις 14 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Αναλυτικά οι θέσεις:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), είκοσι εννέα (29) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), έξι (6) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τρείς (3) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ