Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: Πρεμιέρα για τις ενστάσεις στις προσλήψεις της Τράπεζας της Ελλάδος

ΑΣΕΠ: Πρεμιέρα για τις ενστάσεις στις προσλήψεις της Τράπεζας της Ελλάδος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρεμιέρα για τις ενστάσεις στις προσλήψεις της Τράπεζας της Ελλάδος για την πλήρωση 20 θέσεων κλάδου ΔΕ Λογιστικού από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Γ/2019 (ΦΕΚ 5/18.3.2019 και ΦΕΚ 15/2.5.2019, τ. προκ. ΑΣΕΠ), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονταν στην ανωτέρω προκήρυξη.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τον προβλεπόμενο στην Προκήρυξη 1Γ/2019 τρόπο (βλ. σελ. 97, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄).

Να σημειωθεί, ότι η  επιλογή των διοριστέων έγινε ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της εν λόγω προκήρυξης (1Γ/2019), με τη σειρά που είχαν αυτοί στους πίνακες κατάταξης του κλάδου ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΑΜΙΑΚΟΥ.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων και λήγει την 10η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.