Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: Πλήθος αιτήσεων για την προκήρυξη 4Ε/2021

ΑΣΕΠ: Πλήθος αιτήσεων για την προκήρυξη 4Ε/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 4Ε/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 25/11-5-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση συνολικά είκοσι επτά (27) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού στο «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)» Ν.Π.Ι.Δ. και στο «Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”» Ν.Π.Δ.Δ.που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.2190/1994 (Α΄28), κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1, του άρθρου 58, του Ν.4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 169  αιτήσεις.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν θέσεις περισσοτέρων του ενός Γνωστικών Αντικειμένων – Εξειδίκευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 334 και αναλύεται ως εξής:

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

7

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

31

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

7

ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

3

ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

4

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

1

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ

13

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΟΥ

4

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

30

ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

8

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

12

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

17

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

18

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

34

ΣΥΝΕΣΤΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΩΤΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

8

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

12

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΣΤΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

9

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

23

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

9

ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

10

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ

25

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΩΝ

22

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

4

ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

13

 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

6

ΦΥΣΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

4