Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: Πέντε προσλήψεις στο Δήμο Σαρωνικού

ΑΣΕΠ: Πέντε προσλήψεις στο Δήμο Σαρωνικού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην πρόσληψη έκτακτου ̟προσωπικού προχωρά ο Δήμος Σαρωνικού και συγκεκριμένα μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής ̟περιόδου 2021.

Πρόκειται για την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών της Πολιτικής Προστασίας (Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία) του Δήμου Σαρωνικού.

3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ’ κατηγορίας)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά αποκλειστικά και μόνο με έναν από τους εξής ̟παρακάτω

τρόπους :

-ηλεκτρονικά στα emails: info@saronikoscity.gr ή dkalivia@otenet.gr ή gpr_prosopikou@kalivia.gr

-με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στα στοιχεία: ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, Λ. Αθηνών και Ρ. Φεραίου, Καλύβια ΤΚ 19010, ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ.

Η ̟προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 16/07/2021 έως και 20/07/2021.

Η προκήρυξη: