Δημοσιεύτηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2022 του ΑΣΕΠ για τις μόνιμες προσλήψεις στον τομέα της Υγείας. Η προκήρυξη καλύπτει σύνολο 974 θέσεων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων θέσεων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με τον νόμο 4765/2021, άρθρο 28. Τα αποτελέσματα διέπονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 62/2004 και τη γνωμοδότηση 2/2020.

  • Οι απορριπτέοι υποψήφιοι αναφέρονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτησή τους.
  • Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες παρουσιάζονται με αστερίσκους, με πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία να επιτρέπεται μόνο στους υποψηφίους που συμμετείχαν στην προκήρυξη.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις