Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: Οι προσλήψεις για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΑΣΕΠ: Οι προσλήψεις για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εκδόθηκαν οι πίνακες προσληπτέων της διαδικασίας πλήρωσης έξι (6) εκ των συνολικά έντεκα (11) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Οικονομικών), με διετή σύμβαση, από υποψηφίους των αντίστοιχων κυρωθέντων πινάκων αναπληρωματικών της Προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π. 4Ε/2020 (Φ.Ε.Κ. 45/17.11.2020 & 47/24.12.2020, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15.1.2021), όπως ισχύει και του άρθρου 6 του ν.4915/2022 (ΦΕΚ 63/τ.Α΄/24.3.2022), ως εξής:

Πέντε (5) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Ελεγκτών» (Κωδικός Θέσης: 10004)
Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορικής» (Κωδικός Θέσης: 10006)

Οι πίνακες προσληπτέων έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και έχουν αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. Μετά την έκδοση των σχετικών Φ.Ε.Κ. θα αναρτηθούν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Για την πλήρωση των υπολοίπων θέσεων θα εκδοθεί νεότερη Ανακοίνωση.

Δείτε τους πίνακες ΕΔΩ