Αναφορικά με την ηλεκτρονική εξέταση για την προκήρυξη 1Γ2024 για τις προσλήψεις δασοπόνων, η διαδικασία διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της OTEAcademy στο Μαρούσι, Αττικής. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στην αντίστοιχη ώρα που αναγράφεται στο πρόγραμμα εξετάσεων και να έχουν μαζί τους ένα από τα ακόλουθα: αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητά τους με φωτογραφία.

Η διανομή στις αίθουσες γίνεται αλφαβητικά με βάση το επώνυμο. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και smartwatches, τα οποία πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και τοποθετημένα στο πάτωμα κοντά στον κάθε υποψήφιο. Επιτρέπεται η κράτηση μόνο δύο στιλό και νερό.

Η εξέταση αποτελείται από δύο ισοβαρείς ενότητες: Τεστ Δεξιοτήτων – Γνωστικής Ικανότητας και Τεστ Εργασιακής Συμπεριφοράς. Η τελική βαθμολογία υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των δύο βαθμολογιών.

Δεν υπάρχει διάλειμμα μεταξύ των ενοτήτων και δεν επιτρέπεται η αποχώρηση πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης. Οι υποψήφιοι πρέπει να παραδώσουν το έντυπο υλικό που θα τους έχει διανεμηθεί πριν αποχωρήσουν από την αίθουσα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία κατά τις ημέρες του διαγωνισμού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την OTEAcademy στον αριθμό τηλεφώνου 2106114400.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις