Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ – ΟΔΑΠ: Μεγάλη προσοχη! Λήγει η προθεσμία των αιτήσεων για 122...

ΑΣΕΠ – ΟΔΑΠ: Μεγάλη προσοχη! Λήγει η προθεσμία των αιτήσεων για 122 θέσεις εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι (122) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Διαχείρισης & Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα. Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 ΟΔΑΠ
ΑΣΕΠ – ΟΔΑΠ: Μεγάλη προσοχη! Λήγει η προθεσμία των αιτήσεων για 122 θέσεις εργασίας

To προσωπικό θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021.

ΑΣΕΠ - ΟΔΑΠ: Μεγάλη προσοχη! Λήγει η προθεσμία των αιτήσεων για 122 θέσεις εργασίας
ΑΣΕΠ – ΟΔΑΠ: Μεγάλη προσοχη! Λήγει η προθεσμία των αιτήσεων για 122 θέσεις εργασίας

ΑΣΕΠ – ΟΔΑΠ: Μεγάλη προσοχη! Λήγει η προθεσμία των αιτήσεων για 122 θέσεις εργασίας

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων έως και 5/7/2022.

ΑΣΕΠ - ΟΔΑΠ: Μεγάλη προσοχη! Λήγει η προθεσμία των αιτήσεων για 122 θέσεις εργασίας
ΑΣΕΠ – ΟΔΑΠ: Μεγάλη προσοχη! Λήγει η προθεσμία των αιτήσεων για 122 θέσεις εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Ελ. Βενιζέλου 57, Τ.Κ. 10564 – Αθήνα (3ος όροφος), απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, με την αναφορά ότι πρόκειται για αίτηση υποψηφιότητας για την ΣΟΧ 2/2022 (τηλ. επικοινωνίας: 210 3722508-550-579-580-607).

Οι Ημερομηνίες αιτήσεων εδώ και τα έντυπα αίτησης προς συμπλήρωση