ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις περιοχών για όσους εκπαιδευτικούς συμπεριλήφθηκαν στους τελικούς πίνακες των προκηρύξεων 3ΕΑ, 4ΕΑ της Ειδικής Αγωγής. Οι συγκεκριμένοι διορισμοί (3.500 περίπου εκπαιδευτικοί) αποτελούν και τους πρώτους διορισμούς στην εκπαίδευση μετά από 10 χρόνια αδιοριστίας.

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων λήγει την Δευτέρα, 3 Αυγούστου.

Μόλις λήξει η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων, θα «τρέξει» το σύστημα και μέσα στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν τα ονόματα όσων διορίζονται και η περιοχή διορισμού τους.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο αριθμός, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και περιοχή διορισμού, των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν και καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για μόνιμο διορισμό σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ και είναι αμετάκλητη.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β ́ (Κύριους) και όχι αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς επικουρικούς πίνακες των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019.2. Η δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ και είναι αμετάκλητη. Η εντός της καθορισμένης προθεσμίας υποβολή αίτησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στη διαδικασία διορισμού.

Πώς θα κάνετε την αίτησή σας

Με την εισαγωγή του υποψηφίου στο ΟΠΣΥΔ εμφανίζεται η αρχική σελίδα. Ο υποψήφιος ενημερώνεται με τις τελευταίες ανακοινώσεις του συστήματος και έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει τα εγχειρίδια χρήσης της εφαρμογής επιλέγοντας με αριστερό κλικ πάνω στο σχετικό σύνδεσμο.

Στην αρχή κάθε σελίδας δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να μεταβεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

Αρχική
Φάκελος
Αιτήσεις
Ιστορικό Αιτήσεων

Διαβάστε αναλυτικά βήμα-βήμα όλες τις οδηγίες ΕΔΩ