Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ -Μόνιμοι: Δείτε για ποια προκήρυξη έγιναν πάνω από 10.000 αιτήσεις για...

ΑΣΕΠ -Μόνιμοι: Δείτε για ποια προκήρυξη έγιναν πάνω από 10.000 αιτήσεις για 83 θέσεις!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 26/11-5-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, ογδόντα τριών (83) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο (ΕΚΠΑ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ),  στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), στο Πανεπιστήμιο Πατρών και  στο Πολυτεχνείο Κρήτης  (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων), στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) – Ν.Π.Ι.Δ., στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ«Δ») – Ν.Π.Δ.Δ., στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) – Ν.Π.Δ.Δ., στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ) – Ν.Π.Ι.Δ., στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) – Ν.Π.Δ.Δ., στο «ΑΘΗΝΑ» – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης (Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ») – Ν.Π.Ι.Δ., στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) – Ν.Π.Δ.Δ., στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (ΕΚΕΒΕ «Α. Φλέμιγκ») – Ν.Π.Ι.Δ. και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) – Ν.Π.Ι.Δ. (ΓΓΕΚ πρώην ΓΓΕΤ-Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων), υποβλήθηκαν  συνολικά 10.186 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 6.237 αιτήσεις για την κάλυψη 62 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 1.386 αιτήσεις για την κάλυψη 14 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
  • 2.563 αιτήσεις για την κάλυψη 7 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε  46.737 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

 

Πλήθος Προτιμήσεων ανά Ειδικότητα Κατηγορίας ΠΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

68

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

5.187

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

38

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

38

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

218

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

30.181

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

534

 

 

Πλήθος Προτιμήσεων ανά Ειδικότητα Κατηγορίας ΤΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

297

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

103

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

87

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2.726

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

50

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

79

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

103

 

 

 

Πλήθος Προτιμήσεων ανά Ειδικότητα Κατηγορίας ΔΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1.521

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2.240

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

3.179

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ)

87