Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: Ειδικά κλιμάκια για την άμεση έκδοση 6 προκηρύξεων – Δείτε ποιες

ΑΣΕΠ: Ειδικά κλιμάκια για την άμεση έκδοση 6 προκηρύξεων – Δείτε ποιες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στη δημιουργία ομάδων εργασίας, οι οποίες θα απασχοληθούν πέραν του ωραρίου και της υπερωριακής εργασίας, προχωρά το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής, που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, συστήνεται ομάδα εργασίας προκειμένου να αναλάβει να εκδώσει τις εξής προκηρύξεις: 

1) 158 θέσεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

2) 588 θέσεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

3) 37 θέσεις ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

4) 128 θέσεις ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, στον ΕΟΜ, στην Ι.Μ. Τριφυλλίας και Ολυμπίας, ΕΥΑΘ Α.Ε., και των Επιμελητηρίων Λακωνίας και Θεσσαλονίκης.

5) 102 θέσεις ΥΕ κατηγορίας σε διάφορους φορείς.

6) 46 θέσεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Παράλληλα, το ΑΣΕΠ επεξεργάζεται και θα εκδόσει προσωρινούς και οριστικούς πίνακες για τους παρακάτω διαγωνισμους:

 Προκήρυξη για την πλήρωση 10 θέσεων ΕΕΠ του Συνήγορου του Πολίτη (5Ε/2018). Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών έως 25-5-2018.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 4 θέσεων ΕΕΠ του ΓΝΑ Σισμανόγλειο και της ΟΚΕ Α.Ε. (6Ε/2018). Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών έως 25/5/2018.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 548 θέσεων ΠΕ Εφοριακών και ΠΕ Τελωνειακών της ΑΑΔΕ σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 2190/1994 (γραπτός διαγωνισμός) (1Γ/2017-ΦΕΚ 40/1-12-2017). Ενέργειες για την οργάνωση του γραπτού διαγωνισμού.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 102 θέσεων ΥΕ κατηγορίας σε διάφορους φορείς (ΕΥΔΑΠ, ΤΕΕ, ΕΣ) (4Κ/2018). Προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων έως 15-5-2018 και έως 18-5-2018 ταχυδρομικά.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 209 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (1Κ/2018). Προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από 18-4-2018 έως 3-5-2018 και έως 7-5-2018 ταχυδρομικά.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 42 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας στην ΑΕΠΠ (2Κ/2018). Προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από 12-4-2018 έως 27-4-2018 και έως 2-5-2018 ταχυδρομικά.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 8166 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών (3Κ/2018). Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 404 θέσεων ΠΕ Γραμματέων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (1Κ/2017). Επεξεργασία ενστάσεων για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 133 θέσεων ΠΕ κατηγορίας στην υπηρεσία Ασύλου (6Κ/2017). Επεξεργασία ενστάσεων για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων..

 Προκήρυξη για την πλήρωση 186 θέσεων των κλάδων ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. (8Κ/2017). Επεξεργασία αιτήσεων για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων κατηγορίας ΔΕ και εξέταση ενστάσεων για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων των κατηγοριών ΤΕ, ΥΕ.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 76 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (10Κ/2017). Εξέταση ενστάσεων για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 30 θέσεων ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας στην Τράπεζα της Ελλάδας (11Κ/2017). Εξέταση ενστάσεων για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 26 θέσεων (1 ΠΕ και 25 ΔΕ) ΔΕΗ (12Κ/2017) (ΦΕΚ 30/18-09-2017). Εξέταση ενστάσεων για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 8 θέσεων ΠΕ Ιατρών στην ΑΕΜΥ Α.Ε., 15 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ), 3 θέσεων ΠΕ και ΔΕ κατηγορίας στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και 27 θέσεων κλάδου ΠΕ Πληροφορικής στην ΑΑΔΕ. (13Κ/2017). Εξέταση ενστάσεων για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 100 θέσεων ΙΔΑΧ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ στο Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου. (14Κ/2017). Επεξεργασία αιτήσεων για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 305 θέσεων ΠΕ κατηγορίας στον ΟΑΕΔ. (15Κ/2017). Επεξεργασία αιτήσεων για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων και εξέταση ενστάσεων για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων 30 θέσεων κατηγορίας ΤΕ.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 63 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγοριών του Υπουργείου Πολιτισμού (Κρατική σχολή Ορχηστρικής τέχνης, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Κεντρική Υπηρεσία και Μουσείο της Ακρόπολης) (16Κ/2017-ΦΕΚ 41/1-12-2017). Επεξεργασία αιτήσεων για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 11 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (3Ε/2016) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.2190/1994. Επεξεργασία αιτήσεων.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 9 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (1Ε/2017). Επεξεργασία αιτήσεων.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 6 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ), 1 θέσεως Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και 1 θέσεως Ελεγκτή Ιατρού στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης (2Ε/2017). Επεξεργασία αιτήσεων.

 Προκήρυξη για την πρόσληψη στο ΑΣΕΠ 4 υπαλλήλων Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ στα γνωστικά αντικείμενα: Πληροφορική, Εργασιακή/Οργανωσιακή Ψυχολογία, Ευρωπαϊκές πολιτικές και προγράμματα και Διοικητικό Δίκαιο (3Ε/2017). Επεξεργασία αιτήσεων.

 Προκήρυξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πλήρωση 9 μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (4Ε2017) (ΦΕΚ 32/12-10-2017). Επεξεργασία αιτήσεων.

 Προκήρυξη (5Ε/2017) για την πλήρωση 11 θέσεων ΕΕΠ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 3 θέσεων ΕΕΠ της Αναλογιστικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.2190/1994, όπως ισχύει. Επεξεργασία αιτήσεων.

 Προκήρυξη (1Ε/2018) για την πλήρωση 4 θέσεων ΕΕΠ του ΕΚΔΔΑ. Επεξεργασία αιτήσεων.

 Προκήρυξη της ΑΕΠΠ για την πλήρωση 72 θέσεων ΕΕΠ. (2Ε/2018). Επεξεργασία αιτήσεων.

 Προκήρυξη της ΑΕΠΠ για την επιλογή 2 μελών (3Ε/2018). Επεξεργασία αιτήσεων.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 1 θέσεως ΠΕ ιατρών με τριετή θητεία του Υπουργείου Πολιτισμού, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την πλήρωση 3 θέσεων ΕΕΠ και του ΕΟΦ για την πλήρωση 6 θέσεων ΕΕΠ (4Ε/2018). Επεξεργασία αιτήσεων.

β) Την έγκριση «Ανακοινώσεων» για κάλυψη θέσεων σε διάφορους φορείς με συμβάσεις μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.2527/1997, όπως ισχύει ή ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) συμπεριλαμβανομένων και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.2190/1994, όπως ισχύει καθώς και αιτήματα για τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης ΣΜΕ ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και ότι δεν καλύπτονται με αυτή πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

γ) Τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης 1ΕΓ/2017 και αντικατάστασης – αναπλήρωσης διοριστέων υποψηφίων στο πλαίσιο των προκηρύξεων 1ΕΓ και 2ΕΓ/2016 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

δ) Την κωδικοποίηση ειδικοτήτων και θέσεων, ένταξη στο Ο.Π.Σ. και την κατάρτιση πινάκων κατάταξης για προσλήψεις επικουρικού προσωπικού από τις Υ.ΠΕ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 ΦΕΚ 81 τ. Α΄/04.04.2005, όπως ισχύει.

ε) Την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας-εστίασης-σίτισης-φύλαξης σε όλες εν γένει τις υπηρεσίες των Υπουργείων (πλην Υπουργείου Υγείας), άρθρο 63 ν. 4430/2016.

στ) Την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας-εστίασης-σίτισης-φύλαξης σε νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, άρθρο 107 ν. 4461/2017.

ζ) Την απασχόληση από τους ΟΤΑ ή νομικά πρόσωπα αυτών του προσωπικού που παρείχε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας μέχρι τις 07-06-2017, άρθρο 24 ν. 4479/2017.

η) Την κάλυψη οργανικών θέσεων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από προσωπικό που κατατάχτηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και απασχολήθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007, άρθρο 82 ν. 4483/2017.

θ) Τις διαδικασίες τήρησης Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (Ν. 4369/2016 ΦΕΚ 33Α΄), όπως ισχύει.

ι) Τις προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων & επειγουσών αναγκών σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες κλπ.(άρθ.20 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει).

ια) Τον έλεγχο των προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) για την κάλυψη εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθώς και αναγκών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων και των προσλήψεων με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) (άρθ.21 του Ν. 2190 / 1994 , όπως ισχύει).

ιβ) Τις διαδικασίες:

 Αντικατάστασης – αναπλήρωσης διοριστέων και την εξέταση αιτήσεων θεραπείας στο πλαίσιο: 1) Προκηρύξεων ετών 2015-2017 και 2) παλαιοτέρων προκηρύξεων του ΑΣΕΠ ή των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ, των οποίων εκκρεμούσαν οι διορισμοί και για τους οποίους εκδόθηκε πρόσφατα η απαιτούμενη απόφαση κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010(τ. Α΄ φ.40), όπως ισχύει.

ιγ) Τη λειτουργική και μηχανογραφική υποστήριξη των ανωτέρω διαδικασιών για το χρονικό διάστημα από 01-05-2018 έως 31-05-2018

 

 

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση