ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η μεγάλη προκήρυξη στους Δήμου για πρόσληψη 1.000 νέων εργαζομένων είναι στο τελικό στάδιο και πλέον γνωρίζουμε και τις ειδικότητες που θα απορροφηθούν.

Συγκεκριμένα οι ειδικότητες είναι οι εξής:

Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Βοηθητικό προσωπικό, Γενικών καθηκόντων, Επιστάτες καθαριότητας, Εργάτες καθαριότητας, Εργάτες διαφόρων ειδικεύσεων, Εργάτες εξωτερικών χώρων, Υδρονομείς, Προσωπικό καθαριότητας, Φύλακες

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Διοικητικού – Λογιστικού, Ηλεκτρολόγοι, Εργοδηγοί, Μηχανοτεχνίτες, Μηχανοτεχνικοί διαφόρων ειδικεύσεων, Τεχνικοί διαφόρων ειδικεύσεων, Οδηγοί φορτηγών, Χειριστές Η/Υ, Χειριστές μηχανημάτων έργου

Τεχνολογική Εκπαίδευση

Διοικητικοί Διοικητικού, Οικονομικού Λογιστές, Μηχανικοί Η/Υ, Μηχανικοί Δομικών Έργων, Τεχνολόγοι Περιβάλλοντος

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

Βιολόγοι, Γεωλόγοι, Διοικητικοί, Μηχανικοί περιβάλλοντος, Πολιτικοί μηχανικοί, Οικονομολόγοι

Η πλειοψηφία των θέσεων θα διατεθεί σε απόφοιτους Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980.