Αρχική Μόνιμοι ΑΣΕΠ: Ένας στους 28 διορίζεται στην ΔΕΗ με την 12Κ/2017

ΑΣΕΠ: Ένας στους 28 διορίζεται στην ΔΕΗ με την 12Κ/2017

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μόλις ένας στους 28 θα διοριστούν στην ΔΕΗ με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ με αριθμό 12Κ/2017, καθώς τον ενδιαφέρον υπερκαλύπτει κατά πολύ τις “ανοιχτές” θέσεις εργασίας. Ειδικότερα, από το ΑΣΕΠ έγινε γνωστό ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 12Κ/2017 για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 26 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), υποβλήθηκαν συνολικά 733 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

63 αιτήσεις για την κάλυψη 1 θέσης κατηγορίας Π.Ε.
670 αιτήσεις για την κάλυψη 25 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 1.550 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Α) 63
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚ/ΤΩΝ (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ) (Τ4/Ω) 210
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ) (Τ4/Γ) 89
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΗΣ, ΥΗΣ & ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ (Τ4/Δ) 568
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΕΚ (Τ4/Ε) 375
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Τ4/Β) 245