Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ – Εκπαιδευτικοί: Το Υπ.Τουρισμού προσλαμβάνει 103 άτομα – Αναλυτικά οι προκηρύξεις

ΑΣΕΠ – Εκπαιδευτικοί: Το Υπ.Τουρισμού προσλαμβάνει 103 άτομα – Αναλυτικά οι προκηρύξεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Τουρισμός για όλους: Ποιοι δικαιούνται το voucher των 150 ευρώ - Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Με δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, το υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά 103 εκπαιδευτικών για τις ανάγκες των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης καθώς και για τις Σχολές Ξεναγών, το ερχόμενο εκπαιδευτικό έτος 2022-2023.

ΑΣΕΠ – Εκπαιδευτικοί: Το Υπ.Τουρισμού προσλαμβάνει 103 άτομα – Αναλυτικά οι προκηρύξεις

Στους προσληφθέντες εκπαιδευτικούς των δύο προκηρύξεων θα ανατεθεί διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία και  θα απασχοληθούν με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ μήνες.

ΑΣΕΠ - Εκπαιδευτικοί: Το Υπ.Τουρισμού προσλαμβάνει 103 άτομα - Αναλυτικά οι προκηρύξεις
ΑΣΕΠ – Εκπαιδευτικοί: Το Υπ.Τουρισμού προσλαμβάνει 103 άτομα – Αναλυτικά οι προκηρύξεις

Οι Σχολές Ξεναγών

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη προκήρυξη του ΑΣΕΠ αφορά την πρόσληψη συνολικά 61 ατόμων, με τη διαδικασία της επιλογής, για την κάλυψη αναγκών στις Σχολές Ξεναγών, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023.

Να σημειωθεί ότι οι Σχολές Ξεναγών του υπουργείου Τουρισμού βρίσκονται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη και στην Ρόδο.

ΑΣΕΠ - Εκπαιδευτικοί: Το Υπ.Τουρισμού προσλαμβάνει 103 άτομα - Αναλυτικά οι προκηρύξεις
ΑΣΕΠ – Εκπαιδευτικοί: Το Υπ.Τουρισμού προσλαμβάνει 103 άτομα – Αναλυτικά οι προκηρύξεις
Αναλυτικά οι ειδικότητες που ζητούνται και η προκήρυξη 

Το ΑΣΕΠ δημοσίευσε νέα προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών στις Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κρήτης και Ρόδου του υπουργείου Τουρισμού κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023.

Πιο συγκεκριμένα, το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά 61 ατόμων, ως εκπαιδευτικών, στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία.

Οι προσληφθέντες, όπως φαίνεται στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ που παρουσιάζει το proson, θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Σχολών Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κρήτης (με έδρα το Ρέθυμνο) και Ρόδου του υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023.

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ μήνες.

ΑΣΕΠ - Εκπαιδευτικοί: Το Υπ.Τουρισμού προσλαμβάνει 103 άτομα - Αναλυτικά οι προκηρύξεις
ΑΣΕΠ – Εκπαιδευτικοί: Το Υπ.Τουρισμού προσλαμβάνει 103 άτομα – Αναλυτικά οι προκηρύξεις

Οι ειδικότητες

Οι προκηρυσσόμενες ανά κατηγορία / ειδικότητα θέσεις έχουν ως εξής:

Εκπαιδευτικό προσωπικό Σχολής Ξεναγών Αθήνας (18 άτομα)

 • Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Προϊστορικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αρχαίας Ιστορίας (ΠΕ)
 • Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Κλασσικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ελληνικής Φιλολογίας (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Βυζαντινής Ιστορίας (ΠΕ)
 • Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Βυζαντινής & Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Νέου Ελληνισμού (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γεωλογίας ή Γεωγραφίας (ΠΕ)
 • Τέσσερις (4) θέσεις ωρομίσθιων Ξενάγησης (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Νεότερης & Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Ελληνικής Τέχνης (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Νομικής (ΠΕ)

Εκπαιδευτικό προσωπικό Σχολής Ξεναγών Θεσσαλονίκης (18 άτομα)

 • Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Προϊστορικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αρχαίας Ιστορίας (ΠΕ)
 • Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιου Κλασσικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ελληνικής Φιλολογίας (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Βυζαντινής Ιστορίας (ΠΕ)
 • Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Βυζαντινής & Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Νέου Ελληνισμού (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Ελληνικής Τέχνης (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γεωλογίας ή Γεωγραφίας (ΠΕ)
 • Τέσσερις (4) θέσεις ωρομίσθιων Ξενάγησης (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Νομικής (ΠΕ)

Εκπαιδευτικό προσωπικό Σχολής Ξεναγών Κρήτης (11 άτομα)

 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Προϊστορικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Κλασσικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ελληνικής Φιλολογίας (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Βυζαντινής & Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Νέου Ελληνισμού (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Ελληνικής Τέχνης (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γεωλογίας ή Γεωγραφίας (ΠΕ)
 • Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Ξενάγησης (ΠΕ)

Εκπαιδευτικό προσωπικό Σχολής Ξεναγών Ρόδου (14 άτομα)

 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Προϊστορικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αρχαίας Ιστορίας (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Κλασσικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ελληνικής Φιλολογίας (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Βυζαντινής Ιστορίας (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Βυζαντινής & Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Νέου Ελληνισμού (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Ελληνικής Τέχνης (ΠΕ)
 • Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Γεωλογίας ή Γεωγραφίας (ΠΕ)
 • Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Ξενάγησης (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Νομικής (ΠΕ)

Οι Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης

Παράλληλα, το υπουργείο Τουρισμού δημοσίευσε προκήρυξη για την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά 42 ατόμων, ως επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023.

ΑΣΕΠ - Εκπαιδευτικοί: Το Υπ.Τουρισμού προσλαμβάνει 103 άτομα - Αναλυτικά οι προκηρύξεις
ΑΣΕΠ – Εκπαιδευτικοί: Το Υπ.Τουρισμού προσλαμβάνει 103 άτομα – Αναλυτικά οι προκηρύξεις

Να σημειωθεί ότι οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Τουρισμού βρίσκονται στην Κρήτη και στην Ρόδο.

Δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες που ζητούνται και την προκήρυξη

Ο ΑΣΕΠ δημοσίευσε σήμερα μία νέα προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ)του υπουργείου Τουρισμού.

Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείου Τουρισμού προκηρύσσει, μέσω ΑΣΕΠ, και όπως παρουσιάζει το proson, την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά 42 ατόμων, ως επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία και οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης και Ρόδου του υπουργείου Τουρισμού, για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023.

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ μήνες.

Οι ειδικότητες

Οι προκηρυσσόμενες ανά κατηγορία / ειδικότητα θέσεις έχουν ως εξής:

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης «Α.Σ.Τ.Ε.Κ.» (άτομα 21)

Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ)

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Δικαίου
 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Ψυχολογίας ή Κοινωνιολογίας
 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης
 • Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ

Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ)

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής
 • Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στο Front Office
 • Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών
 • Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Μαγειρική

Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών (ΠΕ)

 • Μία (1) θέση Αγγλικών
 • Μία (1) θέση Γαλλικών
 • Μία (1) θέση Γερμανικών
 • Μία (1) θέση Ιταλικών

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου «Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου» (άτομα 21)

Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ)

 • Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης
 • Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ
 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Δικαίου

Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ)

 • Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών
 • Τέσσερεις (4) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στο Front office
 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Μαγειρική
 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής

Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών (ΠΕ)

 • Μία (1) θέση Αγγλικών Μία (1) θέση Γαλλικών
 • Δύο (2) θέσεις Γερμανικών
 • Μία (1) θέση Ιταλικών