Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5E/2020

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5E/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5E/2020 (ΦΕΚ.48/31.12.2020, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού,  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο ‘’Διαχείριση Ποιότητας’’ (κωδ. θέσης 10001), στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.).
Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέου, αναπληρωματικών, καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων για τυπικούς λόγους.
Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ