Αρχική Εποχικοί ΑΣΕΠ: Δείτε πόσες θέσεις εργασίας ανακοίνωσε η ΔΕΗ στη Κομοτηνή

ΑΣΕΠ: Δείτε πόσες θέσεις εργασίας ανακοίνωσε η ΔΕΗ στη Κομοτηνή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη στη ΔΕΗ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (05) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, που εδρεύει οτο Δπυο Μαοωνείαε – Σαππών του Νουού Ροδόπης, του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα .

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από Τετάρτη 07/04/2021 έως και Παρασκευή 16/04/2021.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021

Αίτηση

Παράρτημα