Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: Αυτός είναι ο Δήμος που προχωρά σε 85 προσλήψεις!

ΑΣΕΠ: Αυτός είναι ο Δήμος που προχωρά σε 85 προσλήψεις!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου θα προβεί στην πρόσληψη έως ογδόντα πέντε (85) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας έως εννέα (9) μηνών. Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 18-07-2022

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2022-2023 ΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ&ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 22-23