ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Έτοιμες προς δημοσίευση ειναι αρκετές προκηρύξεις απο τον ΑΣΕΠ ύψους άνω των 5.000 θέσεων, με την προκήρυξη για την πλήρωση 2909 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού. (Βοήθεια στο σπίτι) να ξεχωρίζει καθώς αρκετός κόσμος δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων.

Στις προκηρύξεις που ετοιμάζονται υπάρχουν όλες εκείνες που έχουμε ήδη αναφέρει όπως η επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την πλήρωση 167 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας και του ΟΠΕΚΕΠΕ για την πλήρωση 20 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας.

Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για

  • 1 θέση ΠΕ Ιατρών με 3ετή θητεία, της Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή
  • 2 θέσεων ΕΕΠ, τουΥπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
  • 1 θέση ΠΕ Ελεγκτή Ιατρού
  • Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) για την πλήρωση 10 θέσεων ΕΕΠ.
  • Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ (ΙΦΕΤ) για την πλήρωση 26 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας,
  • Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
    (ΑΔΑΕ) για την πλήρωση 4 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΥΕ κατηγορίας
  • Τράπεζας Ελλάδος για την πλήρωση 6 θέσεων ΔΕ κατηγορίας.Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης του Υπουργείου Υγείας για την πλήρωση 1209 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας.Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης της ΑΑΔΕ για την πλήρωση 139 θέσεων ΠΕ Τελωνειακών από επιλαχόντες της 1Γ/2017.

Υπάρχουν όμως και άλλες προκηρύξεις που ετοιμάζονται να βγουν στον αέρα.

Δείτε το σχετικό έγγραφο: