Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: Αυτά είναι τα κριτήρια που προσφέρουν διορισμό στην κατηγορία ΔΕ

ΑΣΕΠ: Αυτά είναι τα κριτήρια που προσφέρουν διορισμό στην κατηγορία ΔΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτά είναι τα κριτήρια που οφείλουν να πληρούν οι υποψήφιοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) για πρόσληψη σε φορείς του Δημοσίου, μέσω Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ).

Δείτε τα κριτήρια:

Κριτήρια Μόρια
Βαθμός απολυτηρίου Βαθμός Χ 20
Χρόνος ανεργίας έως 800
Πολύτεκνοι (από 4 παιδιά και πάνω) 50 ανά τέκνο
Τρίτεκνοι 40 ανά τέκνο
Μονογονεϊκές οικογένειες 50 ανά τέκνο
Εμπειρία 420(*)
Αναπηρία υποψηφίου (από 50% και πάνω) Ποσοστό Χ 3
Αναπηρία γονέα ή αδερφού (60% και πάνω) Ποσοστό Χ 2