ΑΣΕΠ: Ανοίγουν οι αιτήσεις για 775 θέσεις σε νοσοκομεία – Όλες οι λεπτομέρειες

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής στην προκήρυξη 5Κ/2023 του ΑΣΕΠ, η οποία προβλέπει την πλήρωση 775 μόνιμων θέσεων στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Στην προκήρυξη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποκλειστικά απόφοιτοι γυμνασίου και λυκείου, κάτι που αναμένεται να εκτοξεύσει τον αριθμό των αιτήσεων.

Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 14:00.

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΑΣΕΠ ολοκληρώνεται όταν οι υποψήφιοι επιλέξουν «Οριστικοποίηση» και μόνο όταν ο εικοσαψήφιος (20ψήφιος) κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», προκειμένου αυτό να δεσμευτεί από το ΑΣΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ).

Το ΑΣΕΠ σε σχετική ανακοίνωσή του εφιστά την προσοχή των υποψηφίων στην πληρωμή του ίδιου κωδικού παραβόλου με αυτόν που αναγράφουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση και μέχρι την υποβολή αυτής.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της Προκήρυξης και Πάγια Μέρη Προκηρύξεων).

Τι μοριοδοτεί τις 775 προσλήψεις

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι υποψήφιοι του κλάδου ΔΕ λαμβάνουν μόρια βάσει του βαθμού του απολυτηρίου τους, της εμπειρίας τους (μετράει και η ειδική εμπειρία), της εντοπιότητας και του επιπέδου γνώσης ξένης γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, η γνώση της ξένης γλώσσας μοριοδοτείται ως εξής:

  • Άριστη γνώση ξένης γλώσσας: 90 μόρια
  • Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας: 60 μόρια
  • Καλή γνώση ξένης γλώσσας: 40 μόρια

    Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις