Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 99 προσλήψεις στα σχολεία του Δήμο Κατερίνης

ΑΣΕΠ: 99 προσλήψεις στα σχολεία του Δήμο Κατερίνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα εννέα
(99) ατόμων.

Προκήρυξη