Αρχική ΑΣΕΠ AΣΕΠ: 93 προσλήψεις στο Δήμο Σερρών

AΣΕΠ: 93 προσλήψεις στο Δήμο Σερρών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  ενενήντα τριών (93) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Σερρών.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 01/2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 3/8/2022 έως και 17/8/2022