Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 19 Διοικητικοί Γραμματείς στον ΕΛ.Γ.Α.

ΑΣΕΠ: 19 Διοικητικοί Γραμματείς στον ΕΛ.Γ.Α.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Του Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Με Την Διαδικασία Του Άρθρου 36 Του Ν.4765/2021 Για Την Κάλυψη Απρόβλεπτων Και Επειγουσών Αναγκών
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 19 θέσεις
  2. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων)
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

 

Σας πληροφορούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων)  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : [email protected]  μέχρι την Παρασκευή 18 -6-2021.