Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ 8Κ/2022: Αυτή είναι η επόμενη προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό

ΑΣΕΠ 8Κ/2022: Αυτή είναι η επόμενη προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Νέα προκήρυξη βρίσκεται προς επεξεργασία στα γραφεία του ΑΣΕΠ και αφορά μόνιμες προσλήψεις σε 6 μεγάλους φορείς του Δημοσίου. Η προκήρυξη 8Κ/2022 θα προβλέπει την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), στο ΝΑΤ, στον ΟΠΕΚΑ, στη ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) καθώς και στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και αναμένεται να αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση εντός των επόμενων ημερών.

Συνολικά θα γίνουν 69 προσλήψεις για προσωπικό Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Η αναλυτική κατανομή των θέσεων είναι η παρακάτω:

(11) θέσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
(11) θέσεις στο ΜΤΠΥ
(5) θέσεις στο ΝΑΤ
(24) θέσεις στον ΟΠΕΚΑ
(15) θέσεις στον ΟΑΕΔ
(4) θέσεις στο ΕΚΚΑ
Ο νέος διαγωνισμός αναμένεται να σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο μέσα στον Οκτώβριο και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων από τους υποψήφιους.