Τετάρτη, Οκτώβριος 27, 2021
Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 82 προσλήψεις χωρίς πτυχίο στο Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη

ΑΣΕΠ: 82 προσλήψεις χωρίς πτυχίο στο Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανακοινώνει ότι θα προσλάβει  προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου μας, για το διδακτικό έτος 2021-2022,

και συγκεκριμένα:

ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ (82) ΑΤΟΜΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

εκ των οποίων πενήντα εννέα (59) άτομα πλήρους απασχόλησης

και είκοσι τρία (23) άτομα μερικής απασχόλησης.

Υποβολή Αιτήσεων από 16/08/2021 έως και 20/08/2021,

αποκλειστικά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο email: prosopiko_ekt@nikaia-rentis.gov.gr

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει να υποβάλλουν, σκαναρισμένηΜΟΝΟ την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΑνυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα και e-mail) των υποψηφίων που θα αναγράφονται στην εν λόγω αίτηση να είναι ευκρινή.