Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 81 Προσλήψεις στον ΟΚΑΝΑ

ΑΣΕΠ: 81 Προσλήψεις στον ΟΚΑΝΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Νοσηλευτές/τριες, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ