Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 8 προσλήψεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

ΑΣΕΠ: 8 προσλήψεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των
Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ