Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 8 Προσλήψεις στο Δήμο Ιλίου

ΑΣΕΠ: 8 Προσλήψεις στο Δήμο Ιλίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 11 μηνών και όχι πέραν της 31/07/2022.

Δ. ΙΛΙΟΥ ΣΟΧ 2/21 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΑΣΕΠ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 12021

Υποβολή αιτήσεων η οποία αρχίζει την 08-10-2021 και λήγει την 18-10-2021.