Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 8 προσλήψεις στην Περιφέρεια Κρήτης

ΑΣΕΠ: 8 προσλήψεις στην Περιφέρεια Κρήτης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (ΚΚΠΠΚ), αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 06/12/2021 έως και 10/12/2021