Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 8 Προσλήψεις στην ΕΥΑΘ

ΑΣΕΠ: 8 Προσλήψεις στην ΕΥΑΘ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσληψη συνολικά οκτώ 8 ατόμων ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΕΥΑΘ Α.Ε. που εδρεύει στο Νομό Θεσσαλονίκης. Τα σχετικά έντυπα βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους:

ΣΟΧ2/2021 Προκήρυξη

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ

Παράρτημα Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – Ημ. Εκδ. 10-06-2021

Ειδικό παράρτημα (Α1) απόδειξης χειρισμού Η/Υ – Ημ. Εκδ. 17-08-2021

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Δ/νση: Τσιμισκή Ιωάννη 91 – ΤΚ 54622 Θεσσαλονίκη από Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 έως και Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021.

Επισημαίνεται ότι:

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.