Αρχική Μόνιμοι ΑΣΕΠ- 7Κ2019: Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα για τις προσλήψεις στο Δημόσιο

ΑΣΕΠ- 7Κ2019: Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα για τις προσλήψεις στο Δημόσιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2019 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, τριάντα οκτώ (38) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Οι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας είναι:

1)Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας,

2) Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ),

3) Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ)

4) Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης.