Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 76 άτομα Τακτικό Προσωπικό σε Φορείς του Δημοσίου

ΑΣΕΠ: 76 άτομα Τακτικό Προσωπικό σε Φορείς του Δημοσίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοινώνει την πρόσληψη 76 ατόμων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

32 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

23 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

21 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/05/2021-26/05/2021

 

Δειτε την προκήρυξη: