Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 75 προσλήψεις στον Δήμο Κω

ΑΣΕΠ: 75 προσλήψεις στον Δήμο Κω

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα πέντε (75) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κω.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 1/7/2022 έως και 10/7/2022