Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 7 Θέσεις εργασίας στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων

ΑΣΕΠ: 7 Θέσεις εργασίας στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΣΕΠ

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων επιθυμεί να καλύψει θέσεις επτά (7) Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων για ένα (1) έτος, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε επτά (7) μεγάλα δημόσια νοσοκομεία της χώρας και θα καλύψουν τις ανάγκες των νοσοκομείων τοποθέτησης και – εφόσον προβλέπεται στη σύμβασή τους- πρόσθετων δημόσιων νοσοκομείων σε εύλογη απόσταση από τα νοσοκομεία τοποθέτησής τους.