Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 7 προσλήψεις στον Δήμο Σκύρου

ΑΣΕΠ: 7 προσλήψεις στον Δήμο Σκύρου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμου Σκύρου.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 10/5/2022 έως και 19/5/2022