Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 7 άτομα στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

ΑΣΕΠ: 7 άτομα στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συντονισμός, επικοινωνία με τα σχολεία, υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας, προβολή» της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία», ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με συνολικά επτά (7) συνεργάτες.