Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 64 προσλήψεις στο Δήμο Ζακύνθου

ΑΣΕΠ: 64 προσλήψεις στο Δήμο Ζακύνθου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα τεσσάρων (64) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ζακύνθου.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 01/2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: : [email protected]
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 11/08/2021 μέχρι και 17/08/2021