Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 6 προσλήψεις στον Δήμο Σουλίου

ΑΣΕΠ: 6 προσλήψεις στον Δήμο Σουλίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με επιλογή έξι (6) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας του Δήμο Σουλίου.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 4/5/2022 έως και 10/5/2022