Αρχική ΑΣΕΠ AΣΕΠ: 6 προσλήψεις στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου

AΣΕΠ: 6 προσλήψεις στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Κάτω Νευροκοπίου, που εδρεύει στο Κάτω Νευροκόπι ∆ράµας.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 06/11/2021 έως και 15/11/2021