Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 6 προσλήψεις στον Δήμο Καντάνου – Σελίνου

ΑΣΕΠ: 6 προσλήψεις στον Δήμο Καντάνου – Σελίνου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Καντάνου – Σελίνου που εδρεύει στην Παλαιοχώρα Δήμου Καντάνου-Σελίνου Π.Ε. Χανίων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 21-09-2021 έως 30-09-2021