Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 6 Προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

ΑΣΕΠ: 6 Προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Προκήρυξη